Osaaminen hallussa!
Hyvä merimiestapa edellyttää vastuuta ihmisten ja alusten turvallisuudesta. Ovatko sinun tietosi ja taitosi ajan tasalla?